Förtätning Borggård Hällestad

Planeringen av bredbandsutbyggnad Borggård Hällestad övergår nu till Grävning
Vi har nu efter lång handläggningen äntligen fått alla tillstånd för att kunna genomföra förtätningarna i Borggård och Hällestad.
Totalt är det 13 kunder som ska anslutas och alla är spridda. Vissa behöver vi hämta upp en lång sträcka och andra behöver vi bara gå till utanför tomtgräns. Gemensamt för samtliga I Borggård är dock att vi måste förstärka nätet fram till Borggård för att kunna koppla på fler kunder.
Vår gräventreprenör Brorssons Entreprenad AB kommer att påbörja grävarbetena då de kan flytta resurser från ett annat projekt. De räknar med att kunna påbörja arbetena inom 2 veckor.
Svagströmsinstallationer AB (SVINAB) kommer att kontakta er för att boka in möte med er för att tillsammans bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar
tomtprojektering. Detta är inbokat till vecka 38. De planerar också en förinstallation av tjänstefördelaren i huset.

Med anledning av covid-19-utbrottet gäller följande för att minska smittspridningen:

Installatören kommer att desinficera sig innan besök med handsprit och det kommer inte att sändas några installatörer som uppvisar några som helst symptom.
1. Avboka besöket vid risk för smittspridning
Meddela SVINAB på 011–162434 om ni har feber eller några symptom på luftvägsinfektion som innebär risk för smittspridning och avboka besöket.

2. Förbered besöket

Tänk igenom var tjänstefördelaren kan tänkas sitta (gärna fler alternativ) och ordna inomhus så att installatören lätt och snabbt kan göra bedömningen.

3. Vid besöket

Vi möter upp utomhus, så håll koll på när installatören kommer. Vi kommer inte att ta i hand utan hälsar med avstånd till varandra. Utomhus görs genomgång om var du vill ha tjänstefördelaren så att installatörens besök inomhus kan göras så kort som möjligt. Besöket tar ca 1 timme.
När det är bestämt vart tjänstefördelaren ska sitta samt tomtprojektering är gjord kommer du att få skriva på ett dokument om att vad vi kommit överens om. Se därför till att ha tvättat händerna noggrant innan och ha gärna egen bläckpenna med er för undertecknandet.

4. Efter besöket

Tvätta händerna efter besöket.
Om du är orolig och/eller inte vill/kan genomföra detta besök just nu så kommer vi att kunna erbjuda tid längre fram för besöket. Meddela detta till SVINAB när de ringer för tidbokning.
När all grävning är klar är blåser vi in fiber i kanalisationen. Vid denna blåsning kommer vår entreprenör även att gå in på tomterna för att ”ta emot” fibern utanför husknuten.
Ni kommer även att få ytterligare ett inbokat besök av vår installatör Svagströms installationer AB (SvinAB). Detta sker i slutet av projektet för att installera fibern och efter det besöket är er fiber igång.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är december 2020.
Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installerad.