rb-finet_timeline_2019_white-4
Gärtorp

Planering av projektet pågår
Våra projektörer tar nu fram förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. När vi har ett förlag på hur nätet ska se ut söker vi tillstånd hos berörda myndigheter för att få bygga enligt förslaget. Att få tillstånden godkända kan ta olika tid beroende på hur komplicerat projektet är som till exempel om vi måste gräva inom strandskyddsområde, fornlämningsområde eller om Trafikverkets vägar berörs. Vi kommer även att teckna avtal med markägare för att kunna bygga föreslagen sträcka.
Preliminär tidplan för projektet är grävstart sommar 2021 att kunder kan kopplas in till december 2021.
karta_gartorp
#inlineditbutton