Gomma

Grävningen av bredbandsutbyggnad Gomma har övergått till Installation
rb-finet_timeline_2019_white-5
Nu är grävningen klar, fibern blåst och skarvad.
Svagströmsinstallationer AB (SvinAB) har börjat boka in besök för slutinstallationen och själva besöken påbörjas under nästa vecka.
När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att kunduppgifterna ska uppdateras hos tjänsteleverantörerna, så dagen efter besöket kan ni beställa tjänster.
Då stadsnätet är ett så kallat öppet nät kan du välja fritt mellan flera tjänsteleverantörer. På vår hemsida finns aktuell information om vilka tjänsteleverantörer som förmedlar tjänster i vårt stadsnät: www.finet.se...
Läs också