Klinttorp Båtstorp

Aktuellt område i orange på kartan där utbyggnad planeras.