Klinttorp Båtstorp

Grävning pågår
Alla förinstallationer och tomtprojekteringar inom projektet är nu klara och grävningen pågår för fullt.
Det sista markupplåtelseavtalet är nu undertecknat.
Grävningsarbetet flyter på fint och vi vill tacka er alla för visad hänsyn med att det blir lite trångt när arbetsmaskinerna måste passeras.
När all grävning är klar är blåser vi in fiber i kanalisationen. Vid denna blåsning kommer vår entreprenör även att gå in på tomterna för att ”ta emot” fibern utanför husknuten.