Köp Risinge

Grävningen av bredbandsutbyggnad Köp - Risinge har övergått till Installation
rb-finet_timeline_2019_white-4
Nu är grävningen klar och fibern är blåst. Stamskarvningen av fibern pågår för fullt och är klar inom kort.
SvinAB börjar under vecka 42-43 att ringa er kunder för att boka in besök för slutinstallationen. Slutinstallationen är inplanerad till att ske under vecka 44.
Vi vill passa på att påminna om de tidigare utsända anvisningarna för att minska smittspridning av covid-19.
När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att kunduppgifterna ska uppdateras hos tjänsteleverantörerna, så dagen efter besöket kan ni beställa tjänster.
Då stadsnätet är ett så kallat öppet nät kan du välja fritt mellan flera tjänsteleverantörer. På vår hemsida finns aktuell information om vilka tjänsteleverantörer som förmedlar tjänster i vårt stadsnät: www.finet.se...
#inlineditbutton