rb-finet_timeline_2019_white-4
Lämmetorp

Tomtprojekteringarna är klara och Trafikverket har beviljat tillstånd.
Vår installatör, Svagströmsinstallationer AB (SvinAB), har varit i kontakt med blivande kunder och utfört tomtprojektering för grävning samt uppsättning av fiberuttag och fiberkonverterare.
Vi har nu fått godkänt av Trafikverket gällande att gräva utmed deras väg för att få fram stamledning som ska försörja området. Vi kommer därmed påbörja våran grävning så snart vår entreprenör kan flytta över resurser.
Under veckorna 49-50 ska skarvning utföras i alla brunnar och under vecka 50 påbörjas slutinstallationen hos kunder.
Svagströmsinstallationer AB (SvinAB) kommer att ringa upp dig och boka tid ca 2 veckor i förväg innan slutinstallation. Vid slutinstallationen kommer fiberteknikern att föra in fiberkabeln genom den kanalisation som är förberedd i väggen och svetsa den i ditt fiberuttag och aktivera mediaboxen. Hela besöket kommer ta ungefär en timme.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är vecka 2.