rb-finet_timeline_2019_white-4
Lämmetorp

Förskjutning av tidplan
Blåsningen av fiber i kanalisationen har inte utförts då resurser hos entreprenören är upplåsta på andra projekt som har tidsförskjutningar. Det innebär att skarvningen av fibern inte kunde påbörjas vecka 49-50 som var angiven i föregående nyhetsbrev. Vi måste därmed förändra tidpunkten för slutinstallationen.
Svagströmsinstallationer AB (SvinAB) kommer att ringa upp dig och boka tid ca 2 veckor i förväg innan slutinstallation. Denna tidpunkt är den mest tillförlitliga, dvs när du har en inbokad dag för slutinstallation vet du när du kommer att få fibern helt färdig.
Vi fortsätter att arbeta för att resurser kan förflyttas till detta projekt så snart som möjligt.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är vecka 9.
Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installerad.