Risinge köp

Aktuellt område i orange på kartan där utbyggnad planeras.