Hoppa direkt till innehåll
rb-finet_timeline_2019_white-3

Solberga Prästköp

Planering av projektet pågår
Aktuellt område i orange på kartan där utbyggnad planeras.
Våra projektörer tar fram förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder.
Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för att kunna bygga nätet. Ett par markupplåtelseavtal återstår att få till stånd.
När vi har ett förlag på hur nätet ska se ut söker vi tillstånd hos berörda myndigheter för att få enligt förslaget. Att få tillstånden godkända kan ta olika tid beroende på hur komplicerat projektet är som t.ex. om vi måste gräva inom fornlämningsområde.
I slutet av planeringstiden kommer fiberinstallatören att kontakta respektive blivande kund för att tillsammans med kunden bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering. I samband med denna tomtprojektering sätts fiberkonverteraren in i huset.
Preliminär grävstart är sen höst 2020.