Svälthagen

Grävningen av bredbandsutbyggnad Svälthagen övergår nu till Installation
rb-finet_timeline_2019_white-5
Nu är grävningen klar samt fibern blåst med undantag för ett par sent tillkommande kunder.
Under vecka 5 kommer Svagströmsinstallationer AB (SvinAB) att utföra s.k. stamskarvning. Detta arbete kommer ta hela veckan i anspråk.
Under vecka 6 kommer SvinAB att kontakta er för att boka in besök för fiberdragningen in i huset. Vid besöket kommer de att borra hål i väggen och trä fiberkabeln genom väggen. På utsidan, från hålet och ned till marken, kommer en skyddsplåt att sättas för att skydda fibern. Inomhus kommer ett fiberuttag att sättas och fibern skarvas in. Besöket tar ca 2 timmar och efteråt är fiberanslutningen klar för att beställa tjänster.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är slutet vecka 7 2020.
Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installerad.
Läs också