Doverstorp Sundet
Aktuellt område i orange på kartan där utbyggnad planeras.
karta_valstorp