Viktig information om ADSL

Viktig information till dig som har ADSL via någon av Finets tjänsteleverantörer!
Uppsägning av kopparaccesser och etableringar
Skanova informerar om de teknikförändringar som sker under 2020.
I allt fler områden kommer det inte vara möjligt för Skanova att fortsätta underhålla och investera i sitt kopparnät. Sådana områden är stationsområde DOV där Skanova har beslutat att avveckla samtliga kopparaccesser.
Detta innebär att vi inte längre kommer kunna leverera ADSL i berörda områden.
Telestationer som berörs i nuläget:
Doverstorp
Nedkoppling av uppsagda hyresavtal för kopparaccesser utförs av Skanova med nedkopplingsdatum 2020-05-31.