Fiberutbyggnad i Byle och Igelfors

Finspångs fiber har fått ansökan för fiberutbyggnad inom Byle och Igelfors godkänd av Länsstyrelsen och fiberutbyggnaden i området startar i höst.
Finspång Fiber har glädjen att meddela att ansökan om utbyggnad av område Byle/ Igelfors har godkänts och att bidrag för utbyggnaden därmed ges från Länsstyrelsen.
Projektering av utbyggnaden kommer att starta efter sommaren. Markägare och kunder i Igelfors tätort kommer att kontaktas och planerad grävstart är hösten 2020. Hela projektet beräknas att vara klart 2022 (se byggordning på karta).
Finspång fibers ansökan till Länsstyrelsen för övriga områden inom Finspångs kommun godkändes inte, diskussion pågår om hur dessa områden kan lösas tillsammans med Finet. Beslut för dessa områden kommer att fattas under hösten 2020.