Tätt samarbete med Finspångs fiber för utbyggnaden av bredband norr om väg 51

Finspångs fiber fick inte bidrag från Länsstyrelsen för fiberutbyggnaden norr om väg 51. Finspångs kommun ser värdet i att bygga att ut stadsnätet (Finet) och har beslutat att gå vidare med utbyggnaden ändå. Finspångs Stadsnät Finet AB och Finspångs fiber kommer därför att ha ett tätt samarbete.
Finspångs fiber informerar att alla som angett en mailadress hos dem kommer att få mer information via mailen och de som inte har det kommer att få brev hem i brevlådan.

Vi ska bygga så smart och så snart vi kan och där det finns flest beställningar påbörjar vi gemensam byggnation och alla de som idag gränsar till befintlig fiberkabel som grävts ner tidigare kommer vi börja med. Som ni förstår så kan vi inte bygga över hela området samtidigt, men det här är starten på byggnation i området norr om Finspång. Preliminärt som det ser ut nu startar vi i Hällestad och Igelfors. Den 28 februari summerar vi alla beställningar och utvärderar hur anslutningsfrekvensen ser ut för vidare beslut för byggnation.